Wrath of the Titans (2012) สงครามมหาเทพพิโรธ


Wrath of the Titans (2012) สงครามมหาเทพพิโรธ

หนึ่งทศวรรษหลังจากความพ่ายแพ้อย่างหาญกล้าของเจ้าอสูรกายคราเก็น, เพอร์ซีอุส บุตรแห่งมนุษย์และมหาเทพของซีอุสที่พยายามใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยการเป็นชาวประมงในหมู่บ้าน และเป็นบิดาในการเลี้ยงดู เฮลีอุส ลูกชายวัย 10 ปี ของเขา

TAG: Wrath of the Titans 2012 สงครามมหาเทพพิโรธ