Mindfulness And Murder (2011) : ศพไม่เงียบ

เรื่องย่อ : เช้าวันหนึ่ง มีผู้พบศพเด็กวัดตายอย่างปริศนา ในลักษณะที่ยัดใส่โอ่งน้ำใบใหญ่ ผู้กองสมชายมาสืบสวนคดีที่เกิดขึ้น แต่เขากลับสรุป
รูปคดีอย่างลวกๆ พร้อมกับปฏิเสธที่จะตามสืบหาร่องรอยการ เสียชีวิตของเด็กวัดเพียงคนเดียว เมื่อเจ้าอาวาสฯ ทราบเรื่อง จึงไป ขอร้องหลวงพ่อ
อนันดาให้มาช่วยสืบคดีแทน ด้วยเหตุที่ท่านเคยเป็น ตำรวจสายสืบมาก่อนจะลาอุปสมบทตลอดชีวิต จากการสืบสวน…หลวงพ่ออนันดา พบเงื่อน
งำต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายในเขตวัด โดยเฉพาะเงื่อนงำที่เกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติด แต่ระหว่างนั้นเอง พระภิกษุรูปหนึ่งกลับเสียชีวิตอย่าง
น่าสงสัย ส่งผลให้ปมการคลี่คลาย คดีกลับถลำลึกลงไปเรื่อย ประเด็นการสืบสวนโยงใยไปสู่ผู้อุปถัมภ์ด้าน การเงินของวัดอย่างนายตำรวจชั้น
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง…การแฝงตัวของตำรวจภายใต้จีวร…บางที คดีนี้อาจจบลงอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็เป็นได้

Loading...

Loading.....

TAG: Mindfulness And Murder 2011 : ศพไม่เงียบ