Hackers - เจาะรหัสอัจฉริยะ(1995)

เรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นจอมอัจฉริยะที่ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางทำลายแผนการของนักเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะขโมยเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต

TAG: Hackers - เจาะรหัสอัจฉริยะ 1995